8 მარტიდან 8 მარტამდე

იხილეთ ერთ წლიანი ქრონიკა იმ მოვლენებისა, რაც საქართველოში გენდერული თანასწორობის კუთხით განვითარდა.


Created using Visme. The Free Online Presentation Tool.

Comments