2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების მიხედვით გენდერული ბალანსი ახალი მოწვევის პარლამენტში

Comments